ما هستیم در: شنبه - پنج شنبه 8:00 - 18:00

گیربکس خود را تعمیر کنید

نحوه کار گیربکس اتوماتیک: جعبه دنده های اتوماتیک امروزی از پیچیده ترین وجالب ترین قسمت در اتومبیل میباشد که برای توضیح این تکنولوژی پیشرفته لازم آن را به چهار قسمت تقسیم کنیم. 1- مکانیکی   2- هیدرولیک   3- برق   4- کامپیوتر…