ما هستیم در: شنبه - پنج شنبه 8:00 - 18:00
 عوامل مخرب گیربکس اتوماتیک

عوامل مخرب گیربکس اتوماتیک

نحوه کار گیربکس اتوماتیک و عوامل مخرب گیربکس اتوماتیک در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک نیازی به تعویض دنده نیست. گیربکس‌های سیاره‌ای AT، گیربکس‌های AMT، گیربکس‌های CVT و گیربکس‌های دوکلاچه DCT از انواع گیربکس‌های اتوماتیک به شمار می‌روند. نحوه کار گیربکس…